Den svenska e-handeln

Siffror och statistik om den svenska e-handeln

Den svenska e-handeln omsatte 31,6 miljarder kronor under 2012 och utvecklingen har varit explosionsartad under det senaste deceniet. Under 2014 ökade den svenska e-handeln med 16% och två sektorer som stod starka var leksaksbranschen och byggbranschen. Totalt var värdet på den svenska e-handeln 42.9 miljarder kronor under 2014.

Statistik

Det kommer statistik från flera offentliga myndigheter kring den svenska e-handeln.

Handelns utredningsinstitut (HUI)
Publicerar statistik om näthandeln 4 gånger om året tillsammans med PostNord och Digital Handel e-barometer.

Dagens Industri
Dagens industri beräknar att julhandeln 2013/2014 kommer uppgå till 4 miljarder och har vuxit med 17% 2012.

SCB
Statistiska centralbyrån har statistik om näthandeln:
Företagens använding av IT 2012