Konverteringsoptimering för e-handel

Bland de viktigaste delarna och ofta mest bortglömda delarna är konverteringsoptimering för att därmed få mer kunder med det långsiktiga målet att öka omsättningen och lönsamheten.

Det gäller att en webbplats skapar nya affärsmöjligheter med kunden i fokus och inte bara finns utan syfte ute i cyberspace.

abtester

Konverteringsmål och A/B tester

Nyckel till framgångsrik konverteringsoptimering är A och B-tester och att skapa säljande ehandel som leder till avslut. A/B tester bygger på att man testar olika typer av hemsidor för att tex se hur vilken sida som konverterar bäst. Om en sida får 32% avslut och en annan får 36% avslut så kan resultatet bli väldigt mycket på ett års skillnad.

För att du ska få avslut måste inte bara konverteringen fungera du måste också ha en design som känns enkel och användarvänlig. Men det är inte bara leads som ska konverteras utan även andra saker som nedladdade pdf-filer, visar en video, kontaktformulär och du kan sätta värden på allting i Google Analytics (goal details)

Praktiska metoder för att öka konverteringen

Konvertering innebär att man förbättrar användarnas upplevelser, man optimerar de olika marknadskanalerna och ökar värdet på webbplatsen. Genom att se till att det finns olika typer av konverteringar på sidan ökar sannolikheten att man konverterar men även att se till att knappar och grafiska element stödjer användarupplevelsen.

Färgval på knappar
Naturligtvis är det viktig att hemsidan ser seriös ut och har ett grafiskt tilltalande utseende. Färgval på knappar kan öka konverteringen väldigt mycket likaså fotografier. Exempelvis Obamas kampanj ökade donationerna med extremt höga värden genom att experimentera med olika bilder i sina mailutskick.

Användartester
Det finns olika metoder för användartester som att ge användarna uppgifter, surveys och eye-tracking. Inom e-handel är det inte ovanligt att upp emot 23% avbryter köpet när det tar för lång tid att fylla i formulär.

Förtroendefullt domännamn
Domännamnet kan ha mycket stor betydelse för konverteringen och att användarna får förtroende för sajten.

CTR-nivåer
Ta fram de viktigaste landningssidorna och se till att de har bra organisk CTR dvs att man klickar på dem. Ifall de är låga se till att ändra titel och metabeskrivning på landningssidan.

Skapa förtroende och trygghet med telefonnummer och kundtjänsts öppetider
Andra delar för att öka konverteringen är att skapa förtroende för webbshoppen exempelvis genom att ha telefonnummer till kundtjänst och visa vilka som står bakom sajten. I Google Adwords kan du sätta sitelinks till telefonnummer och viktiga sidor.

Kvalitetsstämpla nätbutiken
Du kan också kvalitetsstämpla din nätbutik exempelvis genom certifierad handel som drivs av rådet för ehandelscertitiering och trygg-ehandel som drivs av svensk distanshandel.

Social media skapar förtroende
Man har större förtroende med community webbplatser ärn corporate webbplatser och därför har alltfler sajter börjat använda sociala medier för att skapa viral spridning kring företaget.

Att använda social media för att skapa förtroende och ger en virtuell spridning av varumärket. De sociala medierna påverkar i mycket hög grad din webbutik och själva konverteringen.

Epost marknadsföring
Att öka upp antalet besökare med epost marknadsföringen och förstärka din e-handel.

Fri frakt
Sajter som har fri frakt konverterar bättre och ger ofta högre försäljning. Se ifall det finns andra symboler och unika säljfördelar som du kan pusha på sajten.

Adwords annonsering
Att öka upp antalet besökare med Google Adwords marknadsföring och Adwords i sig kan ha olika konverteringsgrader. Tänk på att olika platser också kan konvertera olika bra beroende på om butiken finns fysiskt på orten.

Det finns även Google Analytics enhanced ecommerce.

Market automation
Du kan öka upp konverteringn med market automation och verktyg som segment.io som du kan koppla till Bronto och ShareASale för att optimera din webbutik.