Microsoft plattform som nätbutik

Microsoft utveckling av nätbutiker

Microsoft utvecklare tycker att man ska bygga nätbutik  i .NET av bland annat följande orsaker:

  • Kompilerad kod är säkrare än ett skript-språk som PHP.
  • Belastningsmässigt klarar .NET mer och är stabilare som plattform än WordPress.
  • ASP.net har inbyggt skydd mot cross scripting och javascript injections
  • PHP som plattform är inte helt mogen i sin objektstandard och saknar funktionalitet som finns i .NET
  • Man kan lägga sajten i deras cloudlösning Azure som är en billig molntjänst med datacenter runtomkring i världen

Det finns olika ramverk i Microsoft miljö ORM-systemen (databasmappningsramverk) i .NET förhindrar tex SQL injections.
Det finns flera olika ORM system bla NHibernate, Gentle, Entity Framework och Linq to SQL. Du hittar även Orchard (som har ett liknande interface som WordPress) på .Net.

Fördelar med Microsoft som plattform
Från Microsoft håll brukar man peka på säkerheten och att säkerheten är högre eftersom källkoden inte är öppen. Det finns mängder av konsulter som jobbar med Microsoft utveckling. Ofta är de rätt dyra i timkostnad.

Nackdelar med Microsoft plattform som webshop
Nackdelarna med Microsofts plattofrm är att konkurrerande open-source ofta är mer väldokumenterat och det går enklare att hitta lösningar på problem samt att det ofta finns plugins och ramverk som är helt gratis. SEO-stödet brukar även vara betydligt sämre än opensource lösningar och det kan kosta mycket att korrigera det i efterhand när du väl har installerat webbshoppen.