Walmarts internet strategi

Hur kan fysiska butiker blir innovativa för att konkurrera i en uppkopplad värld? Enligt en artikel i Internetretailer uttalar sig VD:n för global e-commerce Neil Ashe att intäkterna i segmenten ”accelerar och de ligger framför sina planer”.

I den ansedda tidningen Forbes finns det en läsvärd artikel hur giganten Wal-mart tänker sig framtiden. Wal-mart är idag på 4:e plats inom Internetretail där de konkurrerar med andra jättar som Amazon och räknar med att under räkenskapsåret omsätta 9 miljarder dollar fram till 31:a januari 2014. Företaget experimenterar med innovativa lösningar inom logistiken exempelvis att få kunderna att leverera produkter. Deras kanske viktigaste prioritet är att de vill expandera i tillväxtmarknader och därför väljer de att bygga nya globala plattformar som Pangaea som ska användas i tillväxtekonomierna Kina och Brasilien.

Men det är inte bara visionerna som är viktiga för att vinna kunderna enligt en undersökning av konsultbolaget Kantar Retail är priset på Amazon 20,5 dyrare än Walmart. Dessutom var det dyrare på walmarts nätbutik än den fysiska butiken.

Läs artikeln i Forbes
Internetretailer